C-Logic

Facturatie lite edition

Venice Facturatie lite edition is zonder twijfel het ideale pakket voor het voeren van de minder complexe facturatie.  Dankzij de jarenlange ervaring en de input van talloze gebruikers weet C-Logic perfect wat de kern van een facturatie-pakket uitmaakt.  Het is precies die kern die in Venice Facturatie lite edition werd geïmplementeerd.  U krijgt daardoor precies wat u nodig heeft, zonder overtollige functionaliteiten en bijgevolg ook zonder overbodige kosten. Die artikelfiche is overigens behoorlijk uitgebreid.  De omschrijving bijvoorbeeld kan in vier verschillende talen worden ingegeven, en ook is er in een link naar een afbeelding of foto voorzien. Daarnaast is er nog ruimte voor verklarende tekstlijnen, BTW-gegevens, leveranciersinformatie, een info-blok en acht vrij in te vullen velden. In de lijst van de artikels zijn onmiddellijk aanpassingen mogelijk zonder de individuele fiches afzonderlijk op te roepen. 
Venice Facturatie lite edition werd in het bijzonder ontworpen om op eenvoudige, snelle en praktische manier offertes en facturen aan te maken.  Daarbij hebben we ons bewust geconcentreerd op de essentie van die taken.  Namelijk, een factuur opmaken, vertrekkend van een leeg document, of op basis van een vroeger ingebrachte offerte. Een manuele prijsaanpassing bijvoorbeeld kan daardoor heel gemakkelijk en overzichtelijk worden uitgevoerd. Via slepen en neerzetten (drag & drop) kan die lijst ook vlot gemanipuleerd worden in combinatie met bijvoorbeeld een spreadsheet-programma. Het gegevensverkeer kan daarbij in beide richtingen.

Venice Lite

Venice Lite
Het aantal dossiers en boekjaren is onbeperkt ... De artikelfiche is behoorlijk uitgebreid ....
Het volume aan gegevens dat u met Venice Facturatie Lite Edtion kan invoeren is zo goed als ongelimiteerd.  Het aantal firma's, boekjaren en documenten per boekjaar wordt enkel begrensd door de beschikbare opslagcapaciteit.   En, met een capaciteit van 10.000 lijnen per document krijgt de concurrentie wel stevig het nakijken. Tijdens het inschrijven van de facturen wordt onmiddellijk een uitgebreide verkoopshistoriek aangemaakt.  Met de historiekmodule kan u die gegevens makkelijk, onbeperkt en bliksemsnel raadplegen.  Vertrekkend van de geproduceerde lijst kunnen alle details van een bepaalde verrichting teruggevonden worden.  Even dubbel klikken, en u krijgt toegang tot de geselecteerde historiekfiche.  Vanuit die fiche kan u nu alle factuurgegevens, alle gegevens over de betrokken klant, en ook alle gegevens over het desbetreffende artikel opvragen.  U kan dat trouwens ook doen tijdens het opstellen van een document.  Op die manier kent u bijvoorbeeld onmiddellijk de prijs die u bij een vorige transactie heeft gehanteerd.
Venice Lite Venice Lite
Facturen en offertes met een capaciteit tot 10.000 lijnen per document ... De verkoopshistoriek is vlot consulteerbaar ...
Trouwens, "Lite" verwijst alleen maar naar de bewuste beperking om alleen de basisfunctionaliteiten in te bouwen. Zeker niet naar de manier waarop en de middelen waarmee u de facturen en offertes aanmaakt. Zo kan u b.v. on line een klant, leverancier en artikel bijmaken of wijzigen. Of, op basis van gegevens uit die basisfiches, onmiddellijk e-mail versturen met uw mail-software en toegang krijgen tot het 'Web' met uw vertrouwde internet-browser.
Natuurlijk kunnen de facturen en de documenten worden afgedrukt.  Alle afdrukken kunnen daarbij eerst op het scherm bekeken worden.
Venice Facturatie lite edition heeft ondanks zijn bewust beperkt gehouden functionaliteiten toch enorm veel te bieden.  Doordat het pakket ontdaan is van bijvoorbeeld alles wat met stockbeheer te maken heeft is het een ideale tool voor de facturatie van diensten of de opmaak van ereloonnota's.  Het pakket komt uitermate goed tot zijn recht bij de opmaak van rechttoe-rechtaan documenten waarbij snelheid en eenvoud primeert.