Unit4Agresso Webwinkel Unit4Agresso Webwinkel Demo

UNIT4AGRESSO MULTIVERS WEBWINKEL - WEBSHOP

Met de Webwinkel voor Multivers is het mogelijk het assortiment met artikelen uit Unit 4 Multivers te publiceren op het internet. De Webwinkel biedt tevens de mogelijkheid extra informatie op te nemen, zoals: extra omschrijvingen, kenmerken, foto’s, subgroepering, multi-artikel koppelingen etc. Met behulp van het debiteurenbestand uit Unit 4 Multivers wordt de toegang tot de webwinkel geregeld. Nadat de klant zich heeft aangemeld ziet hij het de artikelen met daarbij
alle extra informatie en de prijzen (netto, bruto, staffels, kortingen) zoals deze voor hem gelden. Er kan op meerdere manieren gezocht worden, zodat het juiste artikel altijd snel gevonden kan worden. De klant kan zijn eigen orderhistorie zien en vanuit een historische order snel een nieuwe bestelling aanmaken. Wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt deze door middel van de Business Connector real-time of op afroep als verkooporder in Multivers geïmporteerd.
Naast de standaard functionaliteit zijn een aantal extra modules verkrijgbaar:

Meertaligheid

In Multivers heeft de gebruiker de mogelijkheid om per artikel de omschrijving in meerdere talen te definiëren op basis van de in de administratie beschikbare talen.
Om in de webshop ook de klanten van deze meertaligheid te voorzien worden deze omschrijvingen in meerdere talen meegenomen worden naar de weblocatie. Klanten krijgen dan, op basis van hun taalinstelling in Multivers, niet alleen artikelomschrijvingen maar de gehele Webwinkel in hun eigen taal te zien.
In de Webwinkel is daarom de mogelijkheid opgenomen om op basis van de talen uit Multivers de volgende items van meertaligheid te voorzien:
- Kenmerken van artikelen en multi-artikelen
- Extra omschrijving van artikelen en multi-artikelen
- Subgroepen
- Artikelgroepen
- Schermelementen
- Bevestigingsemail
- Helpbestand van de webshop
- Samengestelde artikelen (Modulair)
Indien de gebruiker ervoor kiest om een debiteur niet te voorzien van een specifieke taal, dan krijgt de debiteur automatisch de standaardtaal (Nederlands) te zien. Indien de gebruiker de verschillende elementen nog niet heeft voorzien van meertaligheid, dan zal wederom de weergave met behulp van de standaardtaal plaatsvinden. De bezoeker van de webshop zal dus altijd alle artikelen te zien krijgen.

Samengestelde artikelen

Met de module ‘Samengestelde artikelen’ van de webshop is het mogelijk om de samengestelde artikelen vanuit Multivers te exporteren naar het web. ‘Samengestelde
artikelen’ is binnen Multivers een module. Zonder deze module is het gebruik van de module‘Samengestelde artikelen’ van de webshop niet mogelijk.
Bij het instellen van samengestelde artikelen in Multivers is het niet mogelijk om aan te geven tot welke artikelgroep het samengestelde artikel behoort. Dit komt omdat
samengestelde artikelen geen voorraadartikelen zijn in Multivers. Om het artikel zichtbaar te maken in de webshop is dit echter wel noodzakelijk. Het samengestelde artikelen scherm biedt een simpel overzicht van alle samengestelde artikelen. Middels een keuzelijst, onderaan het scherm, is het mogelijk om een geselecteerd samengesteld artikel te koppelen aan een artikelgroep via de ‘koppelen’ knop. Een samengesteld artikel dat al aan een artikelgroep gekoppeld is, is op dezelfde manier te wijzigen. Samengestelde artikelen die niet gekoppeld zijn aan artikelgroepen zullen niet worden getoond in de webshop.
In de webshop is in de detailweergave van het artikel een extra knop opgenomen waarmee de bezoeker van de site een overzicht van de samenstelling kan opvragen.
Deze module is volledig te gebruiken in combinatie met de module Meertaligheid.

Actie overzicht

Met deze module is het mogelijk om bezoekers een overzicht te tonen van artikelen met een actieprijs. De actieprijs wordt in Multivers met behulp van een prijsafspraak gedefinieerd. De bezoeker van de Webwinkel krijgt na het inloggen een overzicht van alle acties van dat moment te zien. Dit overzicht is in de navigatiebalk ook te benaderen via een apart tabblad‘Acties’. Prijsafspraken in Multivers die voorzien zijn van het vinkje ‘Betreft actie’ zullen worden meegenomen in het actieoverzicht, maar als de huidige datum tussen de start- en einddatum van de prijsafspraak valt. Is de einddatum verstreken dan wordt het artikel niet meer weergegeven in het actieoverzicht. Het kan dus zo zijn dat het overzicht leeg is, als er op die dag geen acties lopen.

Assortimentsgroepen

Met deze module is het mogelijk om artikelen en debiteuren toe te kennen aan assortimentsgroepen. De aan een assortimentsgroep toegekende artikelen worden alleen
getoond voor klanten, die in Multivers zijn gekoppeld aan deze assortimentsgroepen. Indien een klant geen recht heeft op een enkel artikel binnen een artikelgroep, dan wordt de gehele artikelgroep niet getoond in de Webwinkel. De klant zal hierdoor niet het idee krijgen dat hem de toegang tot een gedeelte van het assortiment wordt ontzegd. Op deze manier heeft de beheerder van de Webwinkel volledige controle over de rechten van zijn artikelbestand.
Artikelen die niet tot een assortimentsgroep behoren zijn voor alle klanten toegankelijk. Door het gebruik van assortimentsgroepen hoeft een artikel niet bij elke klant afzonderlijk ingesteld te worden. De klanten krijgen toegang tot gegroepeerde artikelen, waardoor het instellen hiervan eenvoudig verloopt.

Publieke toegang

Dit maatwerkblok betreft de toegang tot de webwinkel voor bezoeker die (nog) geen klant zijn. Deze bezoekers hoeven niet aan te melden en krijgen geen toegang tot de orderhistorie, orderschermen, bestelmogelijkheden en de prijsinformatie. Openstaande posten Hiermee is het mogelijk om de bezoekers van de webshop een melding te tonen dat er nog openstaande posten zijn voor de betreffende klant. Via deze melding is het mogelijk om een overzicht op te vragen van deze openstaande posten. Dit laatste is ook mogelijk door een extra tabblad in de navigatiebalk.

Verkooppunten

Voor bedrijven die leveren via dealers, filialen of franchise winkels is het met de module“Verkooppunten” mogelijk om bezoekers het dichtstbijzijnde punt te tonen waar men de artikelen kan aanschaffen. Deze verkooppunten worden vanuit (debiteuren en afleveradressen in) Multivers gepubliceerd naar de weblocatie. De beheerder van de webshop kan in Multivers per debiteur aangeven of deze als een verkooppunt wordt gezien. In een script dat buiten de webshop loopt is het mogelijk om in een scherm de dichtstbijzijnde verkooppunten op te vragen op basis van een in te voeren postcode. Het resultaat zijn twee verkooppunten die het dichtst onder de opgegeven postcode liggen én twee verkooppunten die het dichtst boven de opgegeven postcode liggen.

Wachtwoorden

Om eigen beheer van wachtwoorden mogelijk te maken, is het noodzakelijk om wachtwoorden in een apart veld te beheren. Aangezien het huidige wachtwoord de postcode van de debiteur is, kan dit veld niet aangepast worden indien gewenst. Om dit probleem op te lossen wordt in Multivers een vrij veld op debiteurniveau meegegeven. In de Webwinkel Tool is in het menu een optie opgenomen om dit veld standaard al te vullen met de postcode van de debiteur.
De beheerder hoeft op deze manier geen initiële wachtwoorden in te stellen. Dit initiële wachtwoord kan vervolgens naar wens per klant worden aangepast. Tevens is het mogelijk een random wachtwoord te laten genereren.

Webwinkel voor Multivers Lite

Speciaal voor Multivers Lite is er ook een Lite versie van de webshop. Ten opzichte van de volledige versie zijn er in de Lite versie een aantal beperkingen:
o Geen prijsafspraken per klant
o Orders worden niet automatisch geïmporteerd, maar via email aangeleverd.
o Artikelindeling met behulp van de artikelgroepen is niet mogelijk.
o Geen extra modules of maatwerk mogelijk.