Agresso Wholesale (voorheen OMNIVERS)

Agresso Wholesale automatiseert de volgende functionele gebieden:

Primaire processen

 

Inkoopmanagement:                inkoopoffertes, inkooporders, EDI-inkoop, verladingen, vendor rating
Logistiek:  o.a. voorraad, warehousemanagement, FR inslag, RF uitslag, RF verplaatsingen, RF inventarisatie 
Verkoopmanagement:  o.a.verkoopoffertes, verkooporders, intercompany en interfiliaal, retouren, prijsbijstellingen, projecten

Administratieve processen

Financieel management: 

o.a. administratie, telebankieren, vaste activa, budgettering en verplichtingen, rekening-courant

Marketing & Communicatie: 

CRM, Web Solutions, electronic output, Business communications

Informatie & Rapportage: 

o.a. Business Intelligence, managementrapportage, operationele informatievoorziening

Onderscheidende processen: 

voorraadoptimalisatie, assemblage, uitbesteed werk

Service & onderhoud: 

werkorders, installatiebeheer, calladministratie, contractmanagement, Field Service Automation

Voorraad en goederenstroom uitgangspunt
Agresso Wholesale is ontwikkeld vanuit de logistieke gedachtegang. In tegenstelling tot veel andere applicaties vormen in Agresso Wholesale de voorraad en de goederenstroom het uitgangspunt voor de aansturing van de organisatie. Vanzelfsprekend worden deze processen ondersteund door een zeer degelijke financieel-administratieve basis.

Bedrijfsvoering is bepalend
Agresso Wholesale voegt zich naar de eisen en wensen van de organisatie, van de omgeving en van de gebruikers. Uw bedrijfsstrategie en processen zijn bepalend voor de inrichting van Agresso Wholesale. Het automatiseringssysteem past zich aan uw bedrijfsvoering aan, in plaats van andersom, zoals helaas nog vaak voorkomt. Daardoor kunt u snel schakelen tussen leveranciers en klanten en kan uw interne organisatie slagvaardiger reageren op interne en externe ontwikkelingen.