Credit Management

iController
Credit Management heeft tot doel het zo snel mogelijk omzetten van vorderingen in beschikbare liquiditeiten.

Om tot een goed debiteurenbeheer te komen zijn volgende punten van belang:

- Organisatie van uw klantenopvolging

vertrouw het beheer toe aan iemand die er de capaciteiten, de tijd, de professionele kennis en de bevoegdheden voor heeft.

- Ken uw klanten

krijg een beter inzicht over de kredietwaardigheid van uw klant, indien mogelijk voordat de verkoper hem bezocht heeft.

- Duidelijk afgesproken betalingstermijnen en algemene voorwaarden


- Een goed bewakingssysteem met kredietlimieten

stel per klant grenzen (kredietlimieten) in op het totaalbedrag van zijn openstaande facturen, waarboven geen bijkomende leveringen of uitstel van betaling kan verleend worden.

- Een duidelijke procedure voor het aanmaningsproces

reageer onmiddellijk bij overschrijding van de betalingstermijn, weliswaar op een manier die afhankelijk kan zijn van klant tot klant en stel een duidelijke procedure op voor de verschillende stappen in het aanmaningsproces.

 Debiteurenbeheer, of Credit Management, is de laatste jaren tot een volwassen en belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering uitgegroeid. En terecht, want de betaling is dan wel de laatste schakel in een transactie, maar voor de verkopende partij uiteindelijk wel de belangrijkste! Een betaalde verkoop is belangrijker dan een behaalde verkoop.

Een goed Credit Management levert een onderneming niet alleen veel geld op en verbetert de liquiditeitspositie in belangrijke mate, maar speelt ook een cruciale rol in een wederzijds gewaardeerde samenwerking met de klant.

Dashboard

Het Dashboard geeft u een overzicht van de huidige openstaande facturen.

iController

Werkblad

Het werkblad geeft u een overzicht van de taken die gedaan moeten worden, beloftes, overschreden kredietlimieten, etc.

Debiteurenbeheer - Credit Management - iController

 

Debiteurenportefeuille

In de debiteurenportefeuille heeft u een overzicht van al uw actieve en niet actieve klanten.

Debiteurenbeheer - Credit Management - iController